Management Support

Management Support is van meerwaarde voor elke leidinggevende
De ondersteuning aan leidinggevenden is flexibel met een hoog oplossend vermogen. Elke leidinggevende wordt ontzorgd waardoor er meer tijd en ruimte is voor het eigen takenpakket. Dit gebeurt door het nemen van de verantwoording dankzij een kritisch denkvermogen en hoge zelfredzaamheid.

Leidinggevenden worden ondersteund op alle niveaus van de organisatie. Het kan ook een hele afdeling zijn, de Ondernemingsraad of een Regionaal Overleg. Ook het ondersteunen van projecten en de uitvoering van administratie binnen projecten behoort tot het werkterrein.

Omdat de opdrachtgever centraal staat, leveren we maatwerk. Het exacte takenpakket wordt bij de start van elke opdracht altijd afgestemd. Hierdoor kan iedere opdrachtgever een eigen manier van werken en wensen inbrengen.

Door de hechte onderlinge samenwerking kunnen medewerkers elkaars taken overnemen zodat tijdens vakanties of ziektes de leidinggevende ondersteund blijft.

Wat zijn onze taken

Secretaresse
Secretaresses zijn actief op een afdeling of binnen een team of groep. Het takenpakket heeft betrekking op uitvoerende administratieve werkzaamheden zoals het beheren van agenda’s, het maken van afspraken, bestellen van bloemen, bijhouden van bestellingen en het beheren van het archief.

Managementassistent
Een managementassistent assisteert meerdere leidinggevenden of een heel team of groep zoals adviesraden. Het takenpakket is administratief en secretarieel zoals agendabeheer, het organiseren van bijeenkomsten, beheren van de mailboxen en notuleren.

Personal Assistent
Een personal assistent ondersteunt en ontzorgt één specifieke leidinggevende. Het takenpakket is breed zoals agendabeheer, het beheer van de mailbox, notuleren en het zelfstandig oppakken en organiseren van bijeenkomsten en afhandelen van e-mail. Daarnaast worden er specifieke taken uitgevoerd. Die specifieke taken zijn, gezien de brede diversiteit van de vakgebieden van leidinggevenden, per opdrachtgever anders.

Ambtelijk secretaris
De ambtelijke secretaris zorgt voor ondersteuning aan de Ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris geeft inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van advies- en instemmingstaken, richtlijnen en voorstellen. Ook behoort tot het takenpakket het verbeteren, bewaken en verzorgen van de processen binnen de Ondernemingsraad. Ondersteuning op secretarieel en administratief gebied behoort ook tot de werkzaamheden.

Project assistent
Management Support biedt ook secretariële en administratieve ondersteuning aan projecten. Denk hierbij aan de bewaking van de processen en het geven en implementeren van verbetervoorstellen. Natuurlijk horen werkzaamheden als agendabeheer, het beheren van de mailbox, organiseren van in- en externe bijeenkomsten en het nemen van de budget bewakingsverantwoordelijkheid tot het takenpakket.

Contactpersoon
Els Hendriksen
Teamleider Management Support
E: Els.Hendriksen@connectie.nl