Projectmanagement

Projectmanagement: doelgericht en in een open samenwerking het beste resultaat
Een goede projectaansturing is essentieel om projecten voortvarend af te ronden. Het team Projectmanagement is verantwoordelijk voor deze aansturing. De projectleiders kunnen zowel businessprojectleiders als ICT-projectleiders zijn.

Het team Projectmanagement zorgt voor het gestructureerd en in samenhang besturen, beheersen en organiseren van het geheel van projecten en programma’s. Op basis van een goede samenwerking wordt de klant in haar behoefte voorzien en wordt er samen naar een afgesproken eindresultaat gewerkt. Belangrijk voor het realiseren van het gewenste en afgesproken einddoel is:

 • Partijen met elkaar verbinden.
 • Meedenken met de klant.
 • De verwachtingen telkens op elkaar afstemmen.

Projectleiders en teamleider worden ondersteund door de Project Management Officers (PMO). PMO verstrekt overzicht en inzicht in de individuele projecten en het projectenportfolio als geheel. Daarnaast borgt PMO de communicatie tussen het Projectmanagementteam en de andere afdelingen. Naast PMO wordt het team ondersteund door een projectcontroller die de budgetten van alle ICT- gerelateerde projecten beheert en bewaakt.

Wat zijn onze taken

Aansturen projecten
Een projectleider is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de projectmedewerkers, met als doel het realiseren van het vastgestelde eindresultaat van het project. Taken die hierbij horen zijn:

 • Projectfinanciën bewaken en rapporteren.
 • Voortgang (capaciteit, middelen, doorlooptijd en kwaliteit, scope) van het project bewaken.
 • Bewaken dat communicatie en informatievoorziening over project goed en effectief verloopt.
 • Bewaken dat de juiste stakeholders tijdig betrokken worden en blijven.
 • Rapporteren en adviseren aan de opdrachtgevers en stuurgroep.

Portfoliomanagement projecten
De ICT-projecten worden aangestuurd vanuit het Portfoliomanagement. Binnen het portfoliomanagement wordt er gestuurd op de kwaliteit en de voortgang van de projecten en de budgetten. Het Portfoliomanagement stuurt de ICT-projecten van De Connectie en haar klanten aan, bijvoorbeeld voor de gemeente Arnhem, gemeente Renkum, gemeente Rheden en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Taken die hierbij horen zijn:

 • Verantwoordelijkheid voor de samenhang met andere projecten van de gehele ICT- projectenportfolio.
 • Aansturen projectleiders.
 • Het totaaloverzicht van de ICT-projecten bewaken.

KKV stuurgroep
Binnen de ICT-afdeling worden er twee soorten projecten onderkend, namelijk Kleine Klant Vragen (KKV) en projecten. Elk project heeft een eigen dedicated stuurgroep.

Elke KKV kent een eigen KKV-coördinator die de voortgang, budgetten en kwaliteit bewaakt. De voortgang van alle KKV’s tezamen worden bestuurd vanuit de KKV stuurgroep. Elke klant is binnen deze stuurgroep vertegenwoordigd. Taken die onder de KKV stuurgroep vallen zijn:

 • Sturen op proces adviesaanvragen.
 • Sturen op proces MaatWerkOvereenkomst (MWO).
 • Sturen op voortgang KKV’s.

Beheren resourceplanning
Inzicht in beschikbaarheid en bezetting van de capaciteit is essentieel voor het gehele portfoliomanagement. Door resourceplanning zorgvuldig toe te passen en te beheren is de beschikbare capaciteit helder. De resourceplanning wordt beheerd door PMO.

Beheren Thinking Portfolio
Thinking Portfolio is een portfoliomanagementtool om meer inzicht te krijgen in het portfoliomanagementproces. Daarnaast wordt de tool gebruikt om de voortgang van projecten bij te houden. Zowel ICT- als businessprojecten worden in deze tool opgenomen. De tool wordt gebruikt door De Connectie en haar maatwerk-klanten. PMO beheert de tool en ondersteunt hierin de projectleiders en haar klanten.