ICT-Regie

ICT-Regie: door regie grip op de ICT-keten
De druk op de keten van informatievoorziening neemt toe door alle ontwikkelingen binnen de lokale overheid. Enerzijds verandert de rol van ICT omdat het tegenwoordig meer bijdraagt aan de doelstellingen en taken van de business. Taken die door nieuwe wetgeving en decentralisatie veranderen. Anderzijds wordt het takenpakket van ICT zelf aangepast door onder andere de digitale transformatie, meer data in de cloud en de mobilisering van de werkplek.

ICT-Regie is een specialisme dat inspeelt op al deze verandering. ICT-Regie vormt de brug tussen de business en de uitvoering van ICT. Deze brug zorgt ervoor dat ICT-Regie de kennis van de business en het ICT-domein kan samenbrengen. Zodat de business zich kan focussen op de operatie en met de ICT-toepassingen gericht en planmatig kan functioneren.

Wat zijn onze taken
Het team ICT-Regie speelt een cruciale rol bij het leveren en ontwikkelen van ICT-dienstverlening naar onze klanten op het gebied van beleid, advies en servicemanagement. Daarnaast levert ICT-Regie het procesmatige fundament dat bijdraagt aan de stabiliteit en de servicegerichtheid van ICT. ICT-Regie bestaat uit verschillende expertiseteams.

  • Beleid: Team (Enterprise) Architectuur is verantwoordelijk voor het vertalen van de visie van De Connectie en haar klanten naar strategieën, architectuurkaders- en richtlijnen. Daarnaast wordt binnen dit team voor projecten de High Level Designs opgesteld.
  • Advies & analyse: Team ICT Advies is verantwoordelijk voor het opstellen van ICT impact analyses ten behoeve van de (Outline) Business Cases.
  • Relatiemanagement: Team Relatiemanagement is het aanspreekpunt voor de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en adviseert en ondersteunt de klantorganisaties bij het optimaal gebruik van de ICT-dienstverlening.  De relatiemanager zorgt ook voor de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening door het begeleiden van het gehele proces van behoefte tot en met implementatie.
  • Servicemanagement: Team Service Delivery Management is primair verantwoordelijk voor bestaande dienstverlening (beheer). Dit team is hét Single Point of Contact bij ICT voor de klant. Taken zijn het opstellen van SLA, DAP en rapportages over de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Contract-, licentie- en Leveranciers management: Team Contractmanagement is verantwoordelijk voor alle ICT (eigendom DC) en de soft- en hardwarecontracten met leveranciers. Ook het beheer van softwarelicenties en de contracten met leveranciers van extern personeel behoort tot het takenpakket.
  • Procesmanagement: Team Procesmanagement is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van ICT-gerelateerde processen. Evenals het sturen op een juiste uitvoering van de processen en het monitoren en rapporteren van de kwaliteit van de ITIL-beheerprocessen.