ICT-Infra

ICT-Infra: prettig kunnen werken door hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Betrouwbare en stabiele netwerken, servers, systemen en telefonie zijn de levensader van elke organisatie. Het is bepalend voor de snelheid en de manier van werken. En is daardoor onmisbaar binnen de bedrijfsvoering.

Een groot deel van de systemen met de software zijn geplaatst in één van de twee datacenters. We richten ons er nu op dat er een groter deel van de software wordt aangeboden vanuit de Cloud. Hierdoor zijn de kosten lager en is het applicatiebeheer flexibeler. Bovendien kan er flexibeler gewerkt worden, omdat er eenvoudig op- en af geschaald kan worden als dat nodig is. Het belang van de datacenters neemt door deze ontwikkelingen af.

Voor de cloudoplossingen wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van leveranciers zoals Microsoft. Die nemen het dagelijkse beheer van de systemen voor hun rekening. Onze beheerfocus verschuift daardoor van beheer van systemen naar beveiliging en een effectieve inrichting van deze systemen.

Er wordt gedacht vanuit de behoeften van onze klanten. Samen met de klant wordt gekeken naar ICT-oplossingen waarmee de gemeentelijke organisatie zich kan ontplooien en ontwikkelen op ICT-gebied.

Wat zijn onze taken

Beheren netwerk
Netwerkbeheer is één van de belangrijkste taken van de ICT-Infra. Op het netwerk zijn alle computers, laptops, servers en systemen aangesloten. Zodat er met elkaar gecommuniceerd kan worden en gegevens uitgewisseld. De Connectie bewaakt 24 uur per dag en 7 dagen per week het netwerk. Bij de geringste dreiging wordt er direct ingegrepen en actie ondernomen om aan de afgesproken servicelevels te voldoen.

Beheer telefonie
Telefonie is cruciaal voor de bereikbaarheid van de organisatie en elke medewerker. Bereikbaarheid per persoon of per groep, mobiel en vast. ICT-Infra van De Connectie beheert en faciliteert telefooncentrales en toestellen. De Connectie neemt de gehele zorg van de communicatieomgeving uit handen, zodat de bereikbaarheid volgens gestelde eisen en servicelevels gegarandeerd is.

Beheer systemen
ICT-Infra is verantwoordelijk voor de goede werking van de computersystemen. Door het installeren, configureren en onderhouden van de systemen wordt er gezorgd voor een optimale werking. En dit volgens de eisen die daaraan gesteld zijn. Dus met de gestelde performance, de juiste beveiliging en de juiste toegang.

Beveiliging
Het beveiligen van data is nog belangrijker geworden, zeker nu veel mensen vanuit huis werken. De Connectie hecht grote waarde aan de veiligheid van de infrastructuur, systemen, applicaties en telefonie. Alle onderdelen van netwerk tot laptop zijn volledig beveiligd. Het verkeer wordt voortdurend gemonitord zodat verdacht verkeer direct wordt gedetecteerd.

Technisch werkplekbeheer
Dit omvat beheer van alle software (Citrix VDI, Thinclients, Fatclients, etc.) die op devices nodig zijn. Dit gebeurt voor medewerkers van onze klanten en natuurlijk voor die van De Connectie. Devices worden gebruiksklaar gemaakt door het installeren van alle noodzakelijke software om deze te laten werken. Ook wordt de gebruikersomgeving, zoals startmenu, icoontjes en dergelijke ingericht. Daarnaast is Technisch Werkplekbeheer er voor het beantwoorden van technische vragen en het onderzoeken, oplossen en bovenal vooral voorkomen van problemen op devices.

Contactpersoon
Arjan Besselink
Teamleider Infrastructuur
E-mail: arjan.besselink@connectie.nl