Applicatiebeheer

Applicatiebeheer: effectief en efficiënt beheer met als doel hoge beschikbaarheid
Hoe afhankelijk organisaties van bedrijfssoftware zijn, wordt pas opgemerkt als er een storing is. Dan wordt de noodzaak van goed beheer ondervonden. Applicatiebeheer is er op gericht om storingen te voorkomen en de beschikbaarheid te verhogen. Dit gebeurt door ICT-oplossingen optimaal te beheren en tijdig te signaleren wanneer onderhoud of vernieuwing van applicaties en devices noodzakelijk is.

Applicatiebeheer van De Connectie omvat alle taken die nodig zijn voor het installeren, accepteren en operationeel maken en houden van applicaties en devices die in het beheer zijn van De Connectie. Onder technisch beheer valt ook het optimaliseren van de verwerkingsprocessen en het (laten) aanbrengen van wijzigingen in applicaties als gevolg van fouten, uitbreiding of vervanging.

Wat zijn onze taken

Technisch Applicatie Beheer (TAB)
TAB is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het technisch adequaat functioneren van businessapplicaties.
 • Installatie en versiebeheer.
 • Monitoring en trouble-shooting.
 • Afstemming met Functioneel Beheer, advisering.

Werkplekbeheer (WPB)

 • Verantwoordelijk voor de uitlevering van alle soorten ICT-devices aan medewerkers zoals smartphones, tablets, laptops en PC’s.
 • Inspoelen van software indien van toepassing.
 • Onderhoud en vervanging van devices.

Functioneel beheer digitale werkplek (FB-DW)

 • Verantwoordelijk voor beheer van de generieke kantoorapplicaties zoals Word, Excel, Teams, Onedrive, Adobe, Zip, etc.
 • Adviseert opdrachtgevers over beleidsvraagstukken rondom de generieke werkplek.
 • Uitrol van nieuwe functionaliteit en testcoördinatie.

Database Administration (DBA)

 • Verantwoordelijk voor beheer van alle Oracle en SQL databases, welke De Connectie en de gemeenten in eigen beheer hebben.
 • Inrichting van databases en versiebeheer.
 • Monitoring en trouble-shooting.

Ontwikkeling

 • Bouw en onderhoud van online formulieren met behulp  van de sjablonengenerator (Xential). Dit wordt onder andere  toegepast in zaaksystemen van gemeentelijke klanten.
 • Beheer van de Enterprise Service Bus (OpenTunnel) in samenspraak met de leverancier.
 • Bouw en onderhoud van koppelingen tussen applicaties.
 • Bouw en onderhoud van divers maatwerk, o.m. door scripting.