Basisregistraties

Basisregistraties: de basis voor een complete en samenhangende informatievoorziening
Het ‘stelsel van Basisregistraties’ speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en in de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik kunnen maken van gegevens uit het stelsel van Basisregistraties.

Gemeenten gebruiken deze gegevens voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten of afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en uitkeringen. Ook bij het bestrijden van fraude of het beheren van de openbare ruimte zijn gegevens nodig. Het kunnen gebruiken van juiste en complete adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en GEO-informatie is essentieel bij de uitvoering van veel overheidstaken.

Al deze gegevens worden vastgelegd in de landelijke basisregistraties. Dit gebeurt volgens een, met elkaar vastgestelde, structuur. Door al deze gegevens met elkaar te delen, opereert de overheid efficiënter en kan ze een goede dienstverlening bieden aan inwoners en ondernemers. En bovendien de eigen bedrijfsvoering zorgvuldig ondersteunen op basis van betrouwbare data.

Wat zijn onze taken
Het team Basisregistraties van De Connectie staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige  basisregistratie voor gemeentelijke overheden. Het team beheert de basisregistraties BAG, BGT en BRK-PB. Daarnaast wordt ook het WOZ-objectenbeheer uitgevoerd en worden alle mutaties uit het Kadaster verwerkt. Ook wordt landmeetkundige dienstverlening verzorgd. Van het inmeten van percelen tot grensreconstructies: de landmeters van De Connectie zorgen ervoor dat alle metingen nauwkeurig worden uitgevoerd. Natuurlijk zorgt het team Basisregistraties ook voor het beeldmateriaal.

Het team Basisregistraties staat voor hoge kwaliteit door het:

  • Bijhouden van de basisregistraties waar de gemeente (co-)bronhouder van is, op basis van gestandaardiseerde en gestroomlijnde werkprocessen.
  • Centraal georganiseerd en samenhangend stelsel van alle basisregistraties.
  • Distributie van de gegevens uit de (basis)registraties.
  • Effectieve ondersteuning van de gemeenten met digitale dienstverlening door het bewerken, genereren, analyseren en visualiseren van informatie.
  • Landmeetkundige- en kadastrale werkzaamheden.

Door goed beheer en goede beschikbaarheid van onze gegevens kan elke gemeente steeds sneller en eenvoudiger inspelen op ontwikkelingen.

Contactpersoon
Roy Koenders
Teamleider Basisregistraties
E-mail: Roy.koenders@connectie.nl