Belastingen & Basisregistraties

Basisregistraties zorgt voor het beheer van de wettelijke basisregistraties, het stelselbeheer van gegevensverstrekking waar de gemeenten bronhouders van zijn. Belastingen staat voor het realiseren van een zo volledig mogelijke, gewenste belastingopbrengst tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemende gemeenten.

Basisregistraties

Lees meer

Belastingen

Lees meer