HR

HR: door oprechte aandacht voor medewerkers wordt de arbeidsrelatie goed gemanaged
HR heeft een belangrijke taak binnen de ontwikkeling en de realisatie van zowel de doelen van de medewerker als die van de organisatie. HR is verantwoordelijk voor het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de HR-activiteiten zoals beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en training en strategische personeelsplanning. Belangrijk omdat werknemers immers het succes van de organisatie bepalen.

HR zorgt ervoor dat elke medewerker zich duurzaam thuis voelt in de organisatie omdat er voor gezorgd wordt dat de ontwikkelingen en de doelen op elkaar aansluiten. De Connectie richt zich op resultaat en ontwikkeling en geeft ruimte aan medewerkers om hun ambities en loopbaan zelf vorm te geven in lijn met de doelen van De Connectie. HR geeft vorm aan dit proces.

HR adviseert op strategisch en tactisch niveau over wet- en regelgeving (HR Businesspartner), de toepasbaarheid van HR-instrumenten, organisatieontwikkeling en leren & ontwikkelen.

Daarnaast adviseert en ondersteunt HR directie en management op het terrein van alle HR-gerelateerde taken zoals arbeidsvoorwaarden, werving en procesbewaking, ziekte- en verzuimbeleid en vitaliteit.

HR verzorgt deze taken niet alleen voor De Connectie, maar doet dit ook voor een aantal klanten van De Connectie.

Wat zijn onze taken
Het takenpakket van HR heeft betrekking op beleid en operationele uitvoering,

 • Adviseren op strategisch en tactisch niveau over wet- en regelgeving (HR Businesspartner).
 • Adviseren en ontwikkelen van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid.
 • Adviseren en ondersteunen directie & management op alle operationele terreinen zoals:
  • Arbeidsvoorwaarden.
  • Formatieplanning en functiebeschrijving.
  • Werving en selectie.
  • Bemiddelen, begeleiden/ coaching/mentoring.
  • Adviseren en ondersteuning uitvoering bij afvloeiing en ontslag.
  • Strategische personeelsplanning.

Contactpersoon
Lucie van Iwaarde
HR-adviseur
T: 026 – 377 5057
E: lucie.van.iwaarde@connectie.nl