Verzekeren

Verzekeren: de zekerheid dat alles goed geregeld is
Veel overheidsorganisaties hebben risico’s uit gewoonte verzekerd. Het inventariseren van de risico’s die impact hebben op de bedrijfsvoering en de aansprakelijkheidsrisico’s geeft meer duidelijkheid en zekerheid. Op basis van die analyse kan besloten worden welke risico’s zelf gedragen kunnen en willen worden en welke niet.

Team Verzekeren adviseert, op basis van een risicoanalyse, het verzekeringspakket op maat. Natuurlijk doen zich altijd situaties voor dat er een (tijdelijke) verzekering afgesloten moet worden. Bij een verbouwing of verhuizing bijvoorbeeld. Ook dan wordt geadviseerd op basis van een risicoanalyse.

Op basis van jarenlange ervaring wordt het advies uitgebracht over de verschillende verzekeringsvormen. Hierbij wordt geadviseerd wat echt nodig is en wat niet.

De adequate en snelle afhandeling van onder andere schades evenals ingediende claims door bijvoorbeeld burgers vormt een onderdeel van het takenpakket.

Wat zijn onze taken
Team Verzekeren brengt risico’s in kaart, houdt de polissen up-to-date en behandelt de eventuele claim- en schadetrajecten. Zo wordt tijd bespaard en is er zekerheid dat alles goed geregeld is.

  • Risicoanalyses in relatie met verzekeringen.
  • Advies over verzekeringsdekking, inclusief duiden van risico’s.
  • Afsluiten verzekeringen.
  • Beheren verzekeringsportefeuille (in de Assurantie Administratie Gemeente applicatie).
  • Afhandeling van schades en claims.
  • Beantwoorden van vragen en geven van toelichting.

Contactpersoon
Mark Bruijl
Teamleider PSA
mark.bruijl@connectie.nl