Personeels- en salarisadministratie

PSA: personeels- en salarisadministratie tot in de puntjes verzorgd
Personeels- en salarisadministratie zijn belangrijk omdat je graag wil dat alles voor je medewerkers in orde is. Ook is het belangrijk omdat je als werkgever op dit gebied wettelijke verplichtingen hebt.

De administratieve takenlast neemt fors toe vanaf het moment dat een medewerker in dienst treedt. Er zijn tal van taken die moeten gebeuren. Zoals een verzekeringen afsluiten, premies en loonbelastingen afdragen aan de Belastingdienst, een personeelsdossier aanleggen en natuurlijk een loonadministratie opzetten en bijhouden. Deze taken en processen zijn voor elke organisatie identiek.  PSA heeft alle processen geharmoniseerd en gestroomlijnd. Het is immers belangrijk dat alles rond personeelscontracten, salarissen, verlof en ziekmeldingen nauwkeurig en correct wordt bijgehouden.

Uitbesteden zorgt voor minder druk op de organisatie omdat het efficiënter en tijdbesparend is en de kans op fouten verlaagt. De organisatie kan zich richten om haar hoofdtaken. PSA beheert de volledige personeels- en salarisadministratie. Het grote voordeel is dat er geïntegreerde personeels- en salarisadministratie is, waardoor alle kennis over elke medewerker inzichtelijk is. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de medewerker zelf.

Wat zijn onze taken
De taken als het gaat om in- en extern personeel zijn:

  • Opstellen arbeidscontracten, loonafspraken, pensioenregeling.
  • Salarisadministratie.
  • Personeelsadministratie.
  • Verlof en verzuimbeheer.
  • Verstrekken informatie.

Contactpersoon
Mark Bruijl
Teamleider PSA
mark.bruijl@connectie.nl