Inkoop & Aanbesteding

Missie team I&A

Het borgen van een rechtmatig en doelmatig inkoopproces.

Team I&A biedt gevraagd en ongevraagd advies en ondersteunt de klantorganisatie van inkoopbehoefte tot en met aanbesteding (definitieve gunning), zodat de klantorganisaties het inkoopproces rechtmatig en doelmatig uit kunnen voeren.

 

Visie team I&A

Samen succesvol zijn is de drijfveer

Team I&A biedt haar opdrachtgevers  advies, van strategisch tot operationeel niveau en begeleiding van aanbestedingen op maat. Team I&A biedt inzicht in rechtmatigheid en doelmatigheid van verschillende afdelingen door middel van spendanalyses. Team I&A faciliteert het registreren van overeenkomsten/contracten/ opdrachtverstrekkingen in het centraal contract beheersysteem.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Advisering over en begeleiding van inkoop- en aanbestedingsprocessen op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten en Utilitetisbouw
  • Begeleiding bij Nationale (Niet) Openbare, Europese (Niet) Openbare en meervoudig onderhandse procedures
  • Gevraagd en ongevraagd (strategisch) advies over inkoop- en aanbesteding gerelateerde zaken
  • Opzetten en beheren actuele inkoopkalender.
  • Contractbeheer binnen een centraal contractbeheersysteem.
  • Spend analyses.


Contactpersoon
Maartje van de Wall
Teamleider Inkoop & Aanbesteding
E-mail: maartje.van.de.wall@connectie.nl