Wie we zijn

De Connectie is opgericht op 1 juli 2017 door de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Samen zijn de drie gemeenten eigenaar en opdrachtgever. De Connectie richt zich op de bedrijfsvoering van de gemeenten. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op de ruim 230.000 inwoners, bedrijven en toeristen die wonen, werken en recreëren in Arnhem, Renkum en Rheden. Daarnaast levert De Connectie ook producten en diensten aan zestien andere organisaties.

De Connectie is een gemeenschappelijke regeling. Om precies te zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Dat is een eenvoudige gemeentelijke samenwerkingsvorm (met één bestuur) voor beleidsneutrale, ondersteunende processen en uitvoeringstaken. Door voor deze vorm te kiezen, worden Arnhem, Renkum en Rheden gefaciliteerd door een organisatie zonder onnodige bureaucratie die: nabij is, de gemeenten als geen ander kent en eenzelfde drijfveer heeft richting de samenleving.

De gemeentebesturen van Arnhem, Renkum en Rheden zijn eigenaar van De Connectie. De portefeuillehouders bedrijfsvoering vormen het bestuur.

Ruim 450 bevlogen professionals houden zich dagelijks bezig met bedrijfsvoering. Zij werken op verschillende afdelingen zoals:

  • Administratie en Beheer & Inkoop en Aanbesteding,
  • Belastingen en Basisregistraties,
  • Documentaire informatievoorziening (DIV),
  • Facilitaire Zaken en Frontoffice,
  • ICT,
  • Management Support,
  • Bedrijfsbureau (stafafdeling).