Voor wie werken we

Trots op onze klanten
‘De overheid’ is een breed begrip en is van, en voor iedereen. De overheid speelt, door haar brede takenpakket, een rol in ieders leven. Van geboorteaangifte tot zorgen voor verkeersveiligheid, van scholing tot migratie en van bestrijding van criminaliteit tot sociale zorg.

Juist om deze reden is een gezonde en goed gestroomlijnde bedrijfsvoering voor elke overheidsorganisatie essentieel. Enerzijds om diensten aan inwoners en ondernemers te kunnen verlenen. Anderzijds om samen met inwoners het beleid voor het eigen gebied of de eigen verantwoordelijkheid vast te stellen. Om die, vaak ook, te handhaven.

Om een volledige focus op de primaire taken te kunnen hebben ondersteunt De Connectie overheidsorganisaties met een brede dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering. Klanten van De Connectie bevinden zich in verschillende overheidssectoren.

Gemeenten
De gemeenten ArnhemRenkum en Rheden maken gebruik van alle diensten van De Connectie op het gebied van bedrijfsvoering. Van ICT, tot Management Support, Basisregistratie, Inkoop en Beheer en Facilitaire Zaken.

Voor de gemeente Rozendaal verzorgt De Connectie het heffen en innen van belastingen en wordt de waardebepaling van de WOZ uitgevoerd. Eveneens wordt de Basisregistratie verzorgd.

De gemeente West Maas & Waal maakt gebruik van P&O inclusief de personeelsadministratie (PSA) en de financieel-administratieve diensten.

Voor de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe verzorgt De Connectie een deel van de ICT-infrastructuur.

Historische archiefdiensten
Historisch Gelders archief beheert archieven en de historische collecties van de provincie Gelderland, en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe en het Waterschap Vallei en Veluwe. De Connectie verleent diensten op het gebied van de salarisadministratie, beheer en onderhoud van het personeelsdossier en het onderhouden van de gemeenteschappelijke CAO. Ook worden vragen beantwoord en gegevens in relatie met personeelszaken verstrekt.

Sociaal domein
MGR-SD-CG-RBL, een samenwerkingsverband van 11 gemeenten, bestaat uit vier samenwerkingsmodules. Een module is het Regionaal Bureau Leerplicht Midden Gelre – RBL, die toeziet op de uitvoering van de leerplichtwet met als doel dat elk kind tussen de 5 en 16 jaar naar school gaat. Voor Bureau Leerplicht verzorgt De Connectie ICT-maatwerk en de gehele documentaire informatievoorziening. Daarnaast wordt rond de fysieke en digitale werkplek ICT- en facilitaire diensten verleend. Technisch accountbeheer behoort ook tot het takenpakket.

Sociale Wijkteams (SWTA) is er voor iedereen die het zelf even niet redt, óók niet met hulp van familie, vrienden of buren. SWTA maakt gebruik van ICT-werkplekbeheer, ICT-technisch accountbeheer en ICT maatwerk.

Sportaccommodaties en -activiteiten
Sportbedrijf Arnhem stimuleert en faciliteert sporten en bewegen. Om dat te kunnen realiseren worden onder andere verschillende sportaccommodaties geëxploiteerd. Voor Sportbedrijf Arnhem verzorgt De Connectie ICT-diensten op het gebied van netwerken.

Vervoersbedrijven
Binnen de Vervoersorganisatie Regio Arnhem en Nijmegen (DRAN) werken 18 gemeenten samen op het gebied van aanvullend vervoer. Aan DRAN worden diensten op het gebied van facilitaire zaken, financieel-administratief vlak, inkoop en ICT verleend.

Voor het Arnhemse Havenbedrijf verzorgt De Connectie de financiële administratie.