Maurits Boersma

Vanuit zijn rol als concerncontroller is Maurits eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de organisatie wordt gestuurd en beheerst. Dit gebeurt vooral door het stellen van interne kaders, procedures en richtlijnen en het toezien op de naleving van zowel interne als externe wet- en regelgeving.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Maurits het bestuur, de directie en het management bij het behalen van organisatiedoelstellingen. Samen met het team Finance & Control zorgt Maurits voor de coördinatie van de beleidscyclus en is hij het aanspreekpunt voor accountants, toezichthouders en andere stakeholders.

Drijfveren
Maurits gelooft in de kracht van samenwerking. Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de kern en de juiste context, kan aan de juiste tafel een weloverwogen besluit worden genomen. Doel is De Connectie, in de breedste zin van het woord, continu in control te laten zijn.

Weetjes
Voor wie het nog niet weet, Maurits is een Groninger, die 14 jaar geleden ‘verdwaald’ is in Gelderland. In zijn vrije tijd vertoeft Maurits graag in Friesland.