Ad Spaan

Ad Spaan is afdelingsmanager DIV (documentaire informatievoorziening) en Facilitaire Zaken.

DIV is een afdeling waar 40 medewerkers zich inzetten voor een goede informatiehuishouding van de gemeenten. Dagelijks is de afdeling bezig met het verwerken, scannen en registreren van de binnengekomen documenten zodat de werkprocessen van de klanten doorlopen. Om het archief op orde te houden, wordt er ook dagelijks gewerkt aan het beheer van het papieren en digitale archief door bewerking, vernietiging en overbrenging van archiefmateriaal.

De 30 medewerkers van Facilitaire Zaken ontzorgen de aangesloten organisaties. Dankzij het bieden van ondersteunende dienstverlening kan iedereen, bijvoorbeeld op de gemeentehuizen, hun werkzaamheden goed blijven uitvoeren. Het takenpakker van de afdeling is zeer gevarieerd. Facilitaire Zaken houdt zich onder andere bezig met logistiek, evenementen, repro en post, drukwerk, contractmanagement en bodetaken.