Over De Connectie

De Connectie is een gemeenschappelijke regeling. Om precies te zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Dat is een eenvoudige gemeentelijke samenwerkingsvorm (met één bestuur) voor beleidsneutrale ondersteunende processen en uitvoeringstaken. Door voor deze vorm te kiezen, worden Arnhem, Renkum en Rheden gefaciliteerd door een organisatie zonder onnodige bureaucratie die nabij is, de gemeenten als geen ander kent en eenzelfde drijfveer heeft richting de samenleving.

De gemeentebesturen van Arnhem, Renkum en Rheden zijn eigenaar van De Connectie. De portefeuillehouders bedrijfsvoering vormen het bestuur. Drie keer per jaar worden met hen de hoofdlijnen van beleid, de te behalen doelen, de begroting en de jaarrekening doorgesproken. Via bestuurlijke afstemming worden de eigenaren tussentijds geïnformeerd over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. De Connectie sluit aan bij de planning- en controlcycli van de gemeenten.