Eed en belofte De Connectie

Beste nieuwe collega,

Leuk dat je in dienst komt bij De Connectie! Op deze pagina vind je de eed / belofte van De Connectie.

  • Ik zal me houden aan de gedragsregels van De Connectie.
  • Ik heb geen valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.
  • Ik zal in externe contacten een betrouwbare vertegenwoordiger van De Connectie zijn en het vertrouwen niet beschamen.
  • Ik zal van niemand een gunst of geschenk aannemen om in mijn werk iets te doen of na te laten.
  • Ik zal onpartijdig, open en eerlijk handelen en de democratische beginselen respecteren.
  • Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en geheim te houden persoonsgegevens waarmee ik in aanraking kom. Ik ben mij ervan bewust dat dit ook geldt als ik thuis werk.
  • Ik neem hierbij de wettelijke voorschriften en de binnen De Connectie geldende afspraken in acht. Ik ga zorgvuldig om met eigendommen van De Connectie.
  • Ik verstrek nimmer vertrouwelijke gegevens aan derden, niet tijdens en niet na het beĆ«indigen van mijn dienstverband, tenzij dit voortvloeit uit de uitoefening van mijn functie en voor zover dit niet in strijd is met de geldige wet- en regelgeving.